آمار آهنگ روز مبادا از پرداد | ParDaD - Rooze Mabada
Search

Search In:

Search Results:

Pardad - Rooze Mabada

Last updated on

51,657 views

Pardad

Rooze Mabada


Cover Design :
Hobab
Music :
YadYar
Sender Lyric
Morteza

سخت تر از صخرس

عین صبح شنبس

مبلغ درخواست بیشتره موجودی

گذاشتی تو گذشتت کم پس

روز مباداس

روزه جیک جیک مستونه مستاس

سخته نمیشه ساده گذشت

الان میفهمی یه من کره داره چقدری ماست

نه راه پس داری نه راه پیش

هیشکه حالتو نمیشه حالیش

نمیره حلال زاده به داییش

همه وقتو میکشن عین بحرین با بازیش

الان همون روز روزشه

باس جفت جور بشه

غول جادو بشه

حقیقتا بازگو بشه

چوپان دروغگو راست گو بشه

روزه مبادا یعنی روز اول منچستر بی فرگوسن

یعنی اون لحظه که فرمانده فهمید فهمیده حسین

سخت تر از سخته

خیالت تخت نی خیال تو تخته

صدای در ننه نه نیست پدر

روز مبادا اومد حالا پدر رفته

مبادا تو روووز مبادا کفترارو و کفتار ببینن

مبادا کولیای شهر تو کفمون خطای حطا ببینن

روزمباداس

درخت بشی پاییز میشه

کشتی بشی یه جوری طوفان میشه

بدو بادا مبارک بادا

عشقت داره عروس میشه

نداری جیک جیک مستون

نبودی فکر زمستون

امروز روز مباداس

خواب مونده خروس خروسخون

نداری برگ برنده

این فیلم دیگه برنمیگرده

به عقب

بی سبب تاریک خیلی سرده

نداری جیک جیک مستون

نبودی فکر زمستون

امروز روز مباداس

خواب مونده خروس خروسخون

نداری برگ برنده

این فیلم دیگه برنمیگرده

به عقب

بی سبب تاریک خیلی سرده

میدم ا خطر خبر

درخت میشه عصا تبر

باس ببینم تو چی میخوای

من این وسط وسیلم فقط

روز مبادا همه چی چپ عین خواب زن

ملکه راحت بدبختیه کندو واس کارگر

فک کنم زدم یه مثال ساده تر

روز مبادا نمیذارن به امون خدا

کسی و که ا شیر بگیرن میدن دست گرگا

نمیفهمی خشکیه ریشه میخوره الان آب از کجا

تیکه تیکه من من تو

احتمال خطرو کمتر کن

سیل بیاد نوح میره

یه چمدون جفت ا هرچی جم کن

الان نمیفهمی داغی

فرقی نداره هیتلر یا ماندلایی

یه روزی ا  روز خدا

همه میفهمن تو چنتت چی داری

هم  فکر چاله باش

هم  لذت ببر ازین اسمون ابی

قصرو جوری جلو ببر

فردا پس فردا نشی دست ب دامن راوی

Add New Lyric

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow RadioFaryad