آمار Mahdar - Boghz MP3 | RadioFaryad.com
Search

Search In:

Search Results:

Mahdar - Boghz

Last updated on

66,151 views

Mahdar

Boghz


Sender Lyric
Morteza

ما‌ها اعتقاد داریم به چیزی که میخونیم بچهنه واسه گذر وقت و شهرتِ و ، گرچه امثال تو زیادن همیشه نقشآدم خوبه تویی ، بدِ ما هر چه گفتیم و نوشتیم و داد زدیمکسی‌ نشنیده و همه لال از اینقصه جرعه‌ای خوندن بسما‌ها از اصل افتادیم نه از ‌اسب…توی خلوتت یه گوشه دنجقلم کاغذ کنارت ، وجودت شعر حس زندگی‌ تو این بیشه سبز کنار آدمای زندهِ بدونه نبضقانون قبیله مرگ با گوله سنگ زمین بازی بچه‌ها زمین جنگ روی سنگِ قبر من مسیر گنج گفتار نیک ، پندار نیک ، پایان رنجِ …._____________________________________

…اعماق من ، سرداب سرد مثل یه سکوت ژرفای غم رو میشکافه اشعار من مثل یه بغض کهنه ترکید…._____________________________________نگرانی جیبت خالی‌ از پول شهمایه داری ،سوار ماشین پورشه وقتی‌ آروغ زدی دیدی زندگی‌ ترش از هر ۱۰۰ تا حرف ۵۰ تاش فحش نه !؟نمیخوام من لال بمیرم من و به دیده یه میوه کال ببینن ترانه هام مثل راز بمونن تا ته دنیا اسطوره باشمداستان ما‌ها می‌‌مونه و هست بانی‌ رپ فلسفی‌ سمبل نسل یه کوله بار از تجربه قصد زیارت خود خدا سر نمازمدلگیری از این دنیای رذل توی شادیا هستن و تو غما تنهایی‌ می‌‌شنی کز میکنی‌ با غم رنج جونتت می‌‌کشی‌ تا که غصه دود شه …_____________________________________

…اعماق من ، سرداب سرد مثل یه سکوت ژرفای غم رو میشکافه اشعار من مثل یه بغض کهنه ترکید….

Add New Lyric

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow RadioFaryad